provincie Limburg.be provincie Limburg

17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd

Bij de derde oproep voor subsidiëring van lokale WO I-projecten (1 april 2014) werden in totaal 17 dossiers goedgekeurd. Hieronder een korte toelichting over de dossiers. Wens je meer informatie over een bepaald dossier, of wil je zelf een subsidieaanvraag indienen (volgende oproep 1 oktober 2014) kan je contact opnemen met het PCCE (contactpersoon Dirk Bouve, 011 23 75 74 of dirk.bouve@limburg.be). 

1. Gemeente Alken, "Alken tijdens de Groote Oorlog"

Deze tentoonstelling wordt opgebouwd rond de 3 volgende hoofdthema's : - De Duitse inval in Alken (van 8 tot 18 augustus 1914) plaatsen en gebeurtenissen die beschreven worden tijdens die periode ( verhalen ) - Het dagelijkse leven te Alken tijdens de oorlogsjaren( vb soepbedeling in scholen, regelingen waar de mensen toen moesten aan voldoen) - Alkenaren aan het front ( brieven - materialen - foto's )

2. Heemkring Landrada, Bilzen, "Munsterbilzen in de Groote Oorlog 1914-1918"

Ter gelegenheid van de herdenking van Wereldoorlog I werkt heemkring Landrada drie inìtiatieven uit: een publicatie, de digitalisering van de verscheidene documenten over Munsterbilzen die betrekking hebben op wereldoorlog I en een tentoonstelling die op verschillende tijdstippen zal plaatsvinden.

3. Tandem vzw, Diepenbeek, "Requiem of a hope. Herinneringen aan de Groote Oorlog" 

Er werd een programma uitgewerkt rond de Eerste Wereldoorlog met muziek als bindende factor. Zowel in Diepenbeek als in Tongeren zal er een uitvoering worden gebracht van het requiem van Fauré en het "Requiem of a Hope" van Mawby Colin en dit door 'de Kleine Cantorij' van Tongeren. ln Diepenbeek zal het concert opgeluisterd worden door Godfried Kippers die gedichten zal brengen uit het boek 'We werden honderd jaar ouder: dichters over de eerste wereldoorlog', en gedichten van Käte Kollwitz, die betrekking hebben op Wereldoorlog l. Tevens zal er in samenwerking met de heemkundige kring een fototentoonstelling ingericht worden die betrekking heeft op WOl. ln Tongeren zal op I november hetzelfde concert plaatsvinden in de OLV - Basiliek. Als intermezzo tussen de twee requiems zullen er pakkende stukken voorgedragen worden uit "Tongeren gedurende de Duitse bezetting, 1914-1918' en de gepubliceerde pastoorsverslagen.

4. Vrije School Halen vzw, Halen, "De Groote Oorlog door kinderogen. Een margrietje voor papa in de Groote Oorlog"

Alle kleuters en kinderen van het lste t.e.m. het 6de leerjaar van Wegwijs Halen gaan met woord en dans op zoek naar antwoorden op vragen als: wie waren die soldaten, wie waren de gewone Halenaren, wat deed de Slag met die mensen, hoe beleefden jong en oud de Eerste Wereldoorlog? ln de Rietbron (Gemeenschapscentrum Halen) brengen zij eind oktober vier toneelvoorstellingen. 

5. Gemeente Ham, "Oorlogskerkhof WO I Oostham"

Aan het oorlogsmonumentenpark te Oostham wordt de evocatie van een oorlogskerkhof neergezet. Ongeveer 320 witte kruisjes zullen op deze goed zichtbare plaats worden ingeplant. Elk kruisje wordt voozien van een plaatje met de naam van een gesneuvelde, weggevoerde of oud-strijder uit Ham. Deze plaatjes worden voorzien van een QR-code,  met extra informatie betreffende de betrokken persoon: zijn personalia, militaire carrière, foto's en bidprentjes. Op het plaatje staan enkel basisgegevens.

6. Het Stadsmus, Hasselt, "Geen nieuws, goed nieuws?! Hasselaren en WO I"

De Eerste Wereldoorlog is tot nu toe vooral bestudeerd vanuit een militair oogpunt. Vandaag ligt het accent meer op de persoonlijke verhalen en het alledaagse leven. Hasselt wil voor de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog hier op aansluiten met een tentoonstelling en lezingen in Het Stadsmus, het stedelijk museum.

7. Koninklijk Atheneum I, Hasselt, "Ten Strijde"

Uitgangspunt voor het project is de gedenksteen die zich in de tuin van de school bevindt met de namen van slachtoffers (leerlingen, leerkrachten) uit de Eerste  Wereldoorlog. Door dit project gaan de leerlingen op zoek  naar de verschillende aspecten van de oorlog om zo na te gaan hoe de oorlog beleefd werd. Via verschillende deelopdrachten komen de leerlingen in contact met het oorlogsverleden. Nadien wordt dit verleden creatief verwerkt in het sluitstuk van het project, een tentoonstelling georganiseerd in de gebouwen van de school. Tot slot wordt het project gelinkt aan een solidariteitsactie, gekozen door de leerlingen.

8. Geschied- en Heemkundige Kring, Heusden, "Heusden eert zijn helden"

Uitgeven van een boek "Heusden eert zijn helden". Een geschreven beeld over onze oud-strijders aan het front met een officiële lijst van al de oud-strijders met hun persoonlijke gegevens en veel onuitgegeven fotomateriaal, brieven, anekdotes, belevenissen... lnrichten van een tentoonstelling over dit onderwerp met schoolbezoeken aan deze tentoonstelling. 

9. Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool, Houthalen-Helchteren, "Sporen van de Groote Oorlog in Houthalen"

Boek, tentoonstelling en kerkhofgids specifiek over Houthalen, educatieve vertelplaten over oorlog in België en sporen ervan in Houthalen.

10. Erfgoedkring Wiosello, Lanaken, "Quis separabit. 1918 - een Iers graf in Veldwezelt"

Publicatie, lezing en tentoonstelling in 2018 rond W. G Pigott, Brits/lers oorlogsvrijwilliger die het leven liet aan de elektrische draad in Veldwezelt op 19.09.1918. 

11. Gemeente Leopoldsburg, "Ontwikkeling van een mobiele app. De Groote Oorlog in Leopoldsburg"

ln het najaar van 2O14 wil de gemeente Leopoldsburg uitpakken met een gezinsvriendelijke mobiele applicatie over 'De Groote Oorlog in Leopoldsburg', aansluitend op een wandelroute doorheen de gemeente in het kader van WO l. 

12. Raad voor Cultuur en Kunst, Lommel, "Kleine verhalen in een Groote Oorlog. 1914-2014. Een eeuw tussen heide en hoop"

Het project zal beginnen met een startdag op zondag 27 april, dit is tevens ook de start van de Week van de Amateurkunsten. Deze startdag zal plaatsvinden op de Duitse Militaire Begraafplaats te Kattenbos. Dit wordt een gebeuren met tentoonstellingen, woord, dans en muziek. Op deze startdag volgt een projectmaand die in het teken staat van de herdenking van WO l.

13. Gemeente Lummen, "Herdenking WO I in Lummen"

De jaarlijkse herdenkingen van de Slag van Lummen en de 11 november-herdenkingen zijn telkens inspirerende plechtigheden die iedereen toelaten om op een gepaste manier alle oorlogsellende te herdenken en de slachtoffers van de
oorlogen te eren. Naar aanleiding van '100 jaar Groote Oorlog' zal Lummen in 2014 een aantal extra activiteiten organiseren en bestaande activiteiten in het teken zetten van deze herdenking.

14. Musica vzw, Neerpelt, "Klankroute. De Groote Oorlog in Noord-Limburg"

De subsidieaanvraag betreft een grensoverschrijdende fietsroute en mobiele applicatie met als thema 'de Grote Oorlog in Noord-Limburg'. Deze cultuurhistorische thematiek zal vanuit een artistiek oogpunt benaderd worden: hoe kunnen de lokale verhalen en gebeurtenissen uit 1914-1918 tot klanken gebracht worden? Welk relevant klankmateriaal (interviews, partituren, geluidsopnames, klinkende voorwerpen, enz.) is er overgeleverd?

15. Stad Peer, "WO I de beleving in Peer"

Het project is een fietstocht uitgestippeld langs Peerse wegen om stil te staan bij de oorlogsmonumenten en om herinneringen aan het verleden om te bouwen tot het heden. Deze herdenkingsplaatsen worden toegelicht in een fietsbrochure.  De fietstocht zal voor de komende 4 jaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast krijgt WOI gedurende 4 jaar een plaats in het cultuurprogramma van BICC d.m.v. schoolvoorstellingen, gespreksavonden, muziek en dans en een leerrijke cultuurreis.

16. Gemeente Riemst, "Riemst en de Groote Oorlog"

Om de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende wijze te gedenken, organiseert het gemeentebestuur van Riemst doorheen 2014 verschillende activiteiten: herdenking moord op Jean Derriks en Anna Poswick-Reggers te Kanne, tentoonstelling "Oorlog  '14-'18 in Val-Meer", 2 publicaties, culturele activiteiten... 

17. Stad Sint-Truiden, "Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog"

Het project 'Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog' bevat een aantal activiteiten die zich situeren van september tot november 2014 en een geheel vormen: Spel Dilemma 14/18 voor jeugdverenigingen, getuigenissen van oud-strijders in de scholen, toeristische wandeling, lezingen en concert.


Formulieren

Reglement subsidies ter ondersteuning lokale WO I-projecten

Aanvraagformulier: projectsubsidie / investeringssubsidie


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
3 subsidiedossiers goedgekeurd
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
Oproep nieuwe subsidieaanvragen
5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
29 projecten WO I goedgekeurd
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg