provincie Limburg.be provincie Limburg

Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!

Heb je naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog al een concreet projectidee vanuit je gemeente, vereniging, school,... neem dan zeker tijdig met ons contact op! Het eigenlijke dossier dient pas op 1 april 2014 ingediend te worden. We begeleiden je echter graag bij het opstellen van je aanvraagdossier en wijzen op eventuele opportuniteiten of aandachtspunten die je dossier kunnen versterken!

Download hier het reglement of doe je aanvraag via het project- of invensteringsformulier

Heb je zelf nog geen concreet projectidee, heb je inhoudelijke ondersteuning nodig of ben je op zoek naar goede partners voor je project, neem dan contact met ons op. We zoeken dan samen naar een mooi en nuttig project dat aansluit bij het Limburgs WO I-verhaal! Je kan verder ook inspiratie opdoen bij één van de 32 projecten die reeds een subsidie kregen toegewezen van de provincie Limburg.

 


 

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door

  • (inter)lokale publiekrechtelijke instanties: gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, autonoom gemeentebedrijf, ...
  • privaatrechtelijke instanties zonder winstoogmerk: vzw's, stichtingen, ...
  • feitelijke verenigingen: heemkundige kringen, oud-strijdersverenigingen, ...

Voor de subsidiëring wordt een onderscheid gemaakt tussen

projectsubsidies voor (lokale) tijdelijke projecten die de aandacht vestigen op bovenlokale of unieke gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog, maar die geen blijvend karakter voor ogen hebben (tentoonstelling, boek, activiteit, ontsluiting WO I-collecties, uitwerken van een lespakket...): tussenkomst van maximum 50% van de totaalkosten van het project met een maximum van 8 000,00 euro

investeringssubsidies voor permanente infrastructuur-, inrichtings- en/of materieel erfgoedontsluitingsprojecten rond erfgoed van WO I (herinrinchting van een museum rond WO I, beter ontsluiten/duiden van oorlogsrelicten,...): tussenkomst van maximum 50% van de totaalkosten van het project met een maximum van 12 500,00 euro.

Overzicht gesubsidieerde WO I-projecten

Gemeenten aan wie in 2013 een provinciale subsidie ter ondersteuning van lokale WO I-projecten gegeven werd


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
3 subsidiedossiers goedgekeurd
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
Oproep nieuwe subsidieaanvragen
5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
29 projecten WO I goedgekeurd
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg