provincie Limburg.be provincie Limburg

3 subsidiedossiers goedgekeurd

Op 16 juni werden er door deputatie drie dossiers goedgekeurd binnen het subsidiereglement ‘Ondersteuning lokale WO I-projecten’. Het gaat om twee project- en één investeringsaanvraag. In totaal werden er tijdens de afgelopen 7 calls reeds 71 projecten goedgekeurd; goed voor een totaal subsidiebedrag van 376 181,44 euro. Hier tegenover staat een eigen inbreng van de aanvragers van meer dan 700 000 euro; sinds 2013 werd er meer dan 1 000 000 euro besteed aan WO I-projecten in Limburg. De volgende oproep voor subsidieaanvrager is 1 oktober 2016. Het WO I-subsidiereglement loopt door tot eind 2018.

Elfjulicomité Limburg vzw, Heusden-Zolder: Oprichting van een bronzen kunstwerk ter nagedachtenis van de Limburgse soldaten in de Groote Oorlog (investeringsaanvraag) 

ln nauwe samenwerking met de plaatselijke "Werkgroep Kusters" en de gemeente Lanaken, wil het Elfjulicomité Limburg vzw een bronzen beeldengroep oprichten in het dorpje Oud Rekem. Het kunstwerk van beeldhouwer François Joré stelt drie figuren voor, frontsoldaten die in hun uitbeelding de gruwel van de oorlog weersp¡egelen, De hoofdfiguur wordt uitgewerkt naar de beeltenis van Frans Kusters, Limburger, geboren in Oud Rekem, onderwijzer en brancardier aan het lJzertront; hij overleed in het hospitaal aan zijn verwondingen op 25 augustus 1917. Beide andere figuren worden ruw geboetseerd, één rechtstaand, gewond, getekend door fysisch leed; de tweede, een zittende persoon, ineengekrompen en in psychische nood, gezwicht onder de last en het droeve oorlogsleed. Het voetstuk van het kunstwerk wordt een "puinhoop" waarin in de zomer margrieten zullen bloeien, het oorlogssymbool voor Limburg. Het kunstwerk is een hulde aan alle Limburgse lJzerfrontsoldaten gevallen in de "Groote Oorlog".

Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris Borgloon, Borgloon: Oorlogsdagboek van Michel Toudy (projectaanvraag)

De geschiedkundige Kring Kanunnik Daris uit Borgloon wil ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van WOI het dagboek dat de gesneuvelde Lonenaar luitenant Michel Toudy tijdens WOI bijhield vanaf 1 augustus 1914 tot 3 oktober 1915 uitgeven in een Nederlandse vertaling. Het origineel werd in het Frans gescheven. Het wordt een geïllustreed boek van ongeveer 100 pagina’s. Het origineel berust in het Museum Flanders Fiels te Ieper. Eén fragment uit het dagboek, waar hij in 2 bladzijden zijn afschuw uitspreekt over het spontane kerstbestand, is historisch beroemd en wordt in vele belangrijke werken over WOI vermeld. (Zie ook http://europeana1914-1918.eu/nl/contributions/5883)

Documentatiecentrum de Graef Kuringen, Hasselt: Hasselt-Kuringen 14/18 (projectaanvraag)

De Graef van Kuringen wil zijn geslaagd project, opgestart in 2013, verder uitbouwen; laagdrempelige initiatieven om de lokale bevolking op de hoogte te brengen van wat er zich tijdens WO I in Kuringen en omgeving afspeelde staan centraal: lezingen (aan de permanente openluchttentoonstellig) voor schoolgroepen en verenigingen, herdenkingsvieringen van zeven militairen, wapenstilstandvieringen, educatieve projecten, een publicatie over de eerste gefusilleerde van Limburg,... Zoals ook in het eerste deel worden jongeren nauw betrokken bij het project. (Zie ook https://sites.google.com/site/soldatenvankuringen/home)

Inhuldiging herdenkingsveld gefusilleerden WO I, Kuringen 


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
Oproep nieuwe subsidieaanvragen
5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
29 projecten WO I goedgekeurd
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg