provincie Limburg.be provincie Limburg

5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)

Op 1 oktober 2015 werd de zesde oproep voor aanvragen binnen het “provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten” afgesloten. In totaal werden er  6 subsidieaanvragen ingediend waarvan er vijf projecten werden goedgekeurd door de deputatie: 3 projectaanvragen en 2 investeringsaanvragen. In totaal werden er al 68 projecten goedgekeurd, verspreid over de verschillende oproepen. 

NSB Gingelom Montenaken, Gingelom: We Zullen Ze Blijven Herinneren (projectaanvraag)
Het project is een cluster van activiteiten die mekaar ondersteunen waardoor het resultaat meer moet zijn dan de som van de activiteiten afzonderlijk. Het project richt zich tot alle leeftijden, maar in het bijzonder tot jongeren en jong volwassenen teneinde de duuzaamheid ervan te verzekeren. Herdenkingsplechtigheden verschrompelen o.a. doordat de laatste oud-strijders stilaan verdwijnen en doordat er geen opvolging is en weinig interesse vanuit de bevolking. Door deelname aan "Pletoon Experience" in Passendaele en een bezoek aan de Militaire begraafplaatsen wil de stijdersbond jongeren aan den lijve laten ervaren hoe wreed oorlog kan zijn. Dit is geen "reisje", het is een belangrijk middel om jongeren meer inzicht te doen krijgen in wat zich in 1914-1918 afgespeelde. Op die manier probeert de stijdersbond ook de toekomst van de herdenkingsplechtigenheden te verzekeren en meer onder de aandacht te brengen. 

Vzw Over Grenzen, Lommel: Over Grenzen (projectaanvraag)
De geluidsvoorstelling Over grenzen is een theatrale audiotour op de Duitse militaire begraafplaats van Lommel, die alle denkbare grenzen opzoekt in het nadenken en spreken over vrijheid en vrede. Die met een grote diversiteit aan verhalen de beeldvorming en het verhardende zwart-wit of goed-fout denken van deze tijd doorbreekt. De oorlog van toen gaat niet alleen over vroeger, maar dient als zuurstof voor de toekomst. De combinatie van de abstractere weergave van de werkelijkheid in beeld, geluid en documentaire fictieteksten enerzijds en de realistische verhalen uit de interviews anderzijds maken Over grenzen tot een theatrale belevenis die ruimte biedt aan eigen associaties, met name in de stiltes tussen de fragmenten. Zo ontstaan er bij het publiek nieuwe verhalen die ook weer gedeeld kunnen worden. Het project wil op die manier verbindingen maken in een breed publiek. Dat begint al bij de totstandkoming van de voorstelling. Jonge professionals werken samen met jonge scholieren, kinderen en bewoners uit de regio. Zij vullen een rol in productionele ondersteuning of als figurant of spreker. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, maar ook voor een leerzame cross-over tussen diverse kunst- en sociaal-maatschappelijke disciplines. 

Gemeentebestuur Maasmechelen: Verder onderzoek naar de aanwezigheid van Duitse troepen in Houthalen-Helchteren (schiettereinen), As (Fliegschule) en Maasmechelen (Minewerferschule) tijdens WO I (projectaanvraag)
ln vele Limburgse gemeenten werd in 2014 het begin van de Groote Oorlog herdacht, ook in de gemeenten As en Maasmechelen. As en Maasmechelen hebben geen groot wapengekletter gekend maar de aanwezigheid van de Duitse bezetter was wel gekend: inkwartieringen, opeisingen, verhalen van spionage, de elektrische draad, ... In de lokale geschiedenis springen de Fliegschule in As en de minenwerferschule in de Mechelse Heide in het oog. Bunkers en loopgraven herinneren aan dit hoofdstuk maar toch zijn er nog vele lokale vragen: waar werden de troepen ingekwartierd? Hoe lag de relatie tussen de minenwerferschule en de vliegschool in As? Bestaan er nog geschreven documenten? Bestaat er nog foto- of filmmateriaal? Daarom wil de gemeente verder onderzoek laten uitvoeren in de Duitse rijksarchieven in Potsdam, Stuttgart en/of Freiburg. 

Gemeente Lummen: Herdenkingsplaat Meldert (investeringsaanvraag)
Lummen heeft zwaar geleden tijdens de oorlog. In samenwerkings met de oudstrijdersbond zal er ter nagedachtenis van de Lummense gesneuvelden een nieuwe gedenkplaat gemaakt worden. Deze herdenkingsplaat zal bevestigd worden aan de kerk van Meldert. Op die manier wil de gemeente iedereen die de plaat ziet herinneren aan de gruwel van oorlog en de offers die gebracht zijn.

Zolad+, Riemst: Toeristische ontsluiting omgeving Navagne (Moelingen-Voeren) (investeringsaanvraag)
Via historisch onderzoek naar het koninklijke fort Navagne in 2014 kwam naar voor dat de locatie in WOI een belangrijke rol heeft gespeeld. De ontsluiting verloopt in drie stappen. Ten eerste worden twee zuilen (volgens het kastanje concept) met een infobord geplaatst met informatie over de locatie en de historische feite, ten tweede wordt een publicatie voorbereid rond de geschiedenis van het fort van Navagne. Hierin worden ook de nadagen van het fort besproken, o.a. de historiek van het goed Dessain dat eertijds dienst deed als tolkantoor voor de Oostenrijkers en dat door de duitse troepen in 1914 in brand werd gestoken. Tot slot zal de locatie ontsloten worden via (grensoverschrijdende) wandelpaden.


De volgende oproep voor 'Ondersteuning lokale WO I-projecten' is voor 1 april 2016. Het reglement en het aanvraagformulier vind je hier.


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
3 subsidiedossiers goedgekeurd
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
Oproep nieuwe subsidieaanvragen
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
29 projecten WO I goedgekeurd
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg