provincie Limburg.be provincie Limburg

6 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call april 2015)

Op 1 april 2015 werd de vijfde oproep voor aanvragen binnen het “provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten” afgesloten. In totaal werden er  9 subsidieaanvragen ingediend waarvan er zes projecten werden goedgekeurd door de deputatie: 3 projectaanvragen en 3 investeringsaanvragen. 
In totaal werden tijdens de afgelopen subsidieronden al 63 projecten uit 33 verschillende gemeenten provinciaal ondersteund!

1. Vrouw & Maatschappij Leopoldsburg, Heppen: Auberge Princesse Charlotte - De rol van de vrouw tijdens WOI; de grote omwenteling (projectaanvraag)

Met dit project wil Vrouw en Maatschappij Leopoldsburg de histoische rol van de vrouw in de Eerste Wereldootlog onder de loep nemen, wat moet resulteren in twee avondvullende voorstellingen op 12 en 13 september 201 5 in het CC Leopoldsburg. In deze voorstelling zal op een laagdrempelige maar historisch verantwoorde wijze duidelijk gemaakt worden dat WO I een bijzonder grote impact had op de positie van de vrouw in de maatschappij, en cruciaal was in de verdere emancipatiebeweging in de 20ste eeuw. De voorstelling 'Auberge Pnncesse Charlotte' schetst aan de hand van woord, zang en dans een fictief verhaal daf is gebaseerd op waargebeurde feiten.

2. Bibliotheek, Bree: Sporen van de Groote Oorlog in Bree (projectaanvraag)

Vertrekkend vanuit historische documenten (briefwisselingen, postkaarten, foto's en objecten) zal de impact van de Groote Oorlog op de lokale gemeenschap getoond worden. De oorlog speelde zich dan wel af in de loopgraven, maar de bezetting had ook gevolgen voor de Breese bevolking, Dit verhaal willen de bibliotheek van Bree tonen aan zijn gebruikers in een tentoonstelling opgebouwd rond de historische figuur Jeanneke van den Bosch. Bij de tentoonstelling hoort en lesmap en zullen allerlei andere activiteiten (creatieve workshops, fietstocht, lezingen, theatervoorstelling...) uitgewerkt worden om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken.

3. Gemeente Meeuwen-Gruitrode: De Oorlog van Nolke Dieker. De Groote Oorlog in Meeuwen-Gruitrode (projectaanvraag)

ln samenwerking met Heemkring De Reengenoten wordt er een tentoonstelling uitgewerkt (6 tot 22 november in CC Cultuurpunt) over wat WOI betekende voor Meeuwen-Gruitrode en haar inwoners. De band met de lokale mensen en feiten staan centraal.  Het gaat o.a. over info van oudstrijders, correspondenties van brancardier Amold Knevels (alias Nolke Dieker) met het thuisfront, foto's en documenten alsook tastbare voorwerpen uit het dagelijks leven als zaken die behoorden tot de wapenuitrusting van de soldaat. Het algemene verhaal van de oorlog krijgt zo vorm via lokale mensen, verhalen en objecten. De lokale (school)gemeenschap zal zoveel mogelijk betrokken worden bij het project. 

4. Stad Hamont-Achel: Den Draad (investeringsaanvraag)

Met het project wil de Stad Hamont-Achel het bestaande erfgoedverhaal rond WO I in Hamont-Achel terug een nieuw leven geven door het uitwerken van een belevingsroute met als kernactiviteit: het verhaal van de elektrische draad, beleefd door de grensbewoners, de smokkelaars, de spionnen, de briefschrijvende ouders voor de frontsoldaten en vice versa, de vaderlandslievende recruut,.. De bestaande opstelling van Den Draad zal met 300 meter in het landschap verlengd worden. Hier zullen ook tal van beleveningselementen in verwerkt worden. Het accent in de beleving zal komen te liggen op de "manier waarop de mensen de draad overstaken". Tenslotte wenst het project de uitbouw van een reconstructie of aanduiding van de elektrische draad (met technische toelichting) en reconstructie van een Duits wachthuisje bij de Achelse Kluiste realiseren. ln de weide omgeving rond de Achelse Kluis zal over een afstand van 1,5 kilometer den Draad qevisualiseerd worden in het landschap door middel van palen.

5. Maasmechelen Leisure Valley vzw, Maasmechelen: Den Doodendraad (investeringsaanvraag)

De VZW Maasmechelen Leisure Valley wil ln nauwe samenwerking met de gemeente Maasmechelen een gedeelte van de dodendraad terugplaatsen in Kotem, en dit aansluitend bij de provinciala huisstijl Kastanje. Ter plaatse kunnen korte filmpjes via een QR-code bekeken worden: het verhaal van een moeder die haar kind verloor, een Nederlander die informatie tracht over te roepen naar de Belgen, een Duitse soldaat die de wacht optrekt en de belevenissen van een jongeman die vlucht om te gaan strijden voor het vaderland.  

6. Gemeente As: Bunkerwandeling en herdenkingsmonument Vredesmuur (investeringsaanvraag)

ln de buurt van de voormalige kolonie liggen er verschillende bunkers en betonplaten van het oude (oorspronkelijk Duitse) vliegveld die nog stille getuigen zijn van het Asserse oorlogsverleden. Naar analogie van de succesvolle bunkerwandelingen in Maasmechelen wil het gemeentebestuur van As graag een bewegwijzerde wandeling uitwerken die de verschillende bunkers met elkaar verbindt. De bunkers en een aantal betonnen platen van de aanvliegroute zullen toegankelijk gemaakt worden voor bezoekers. Op deze route zullen historische informatieborden geplaatst worden en een kindvriendelijke bewegwijzering leidt de bezoekers actief richting de tuinen van de kolonie de Beeckman - voormalige kazernes van de Duitse bezetter. ln en rond deze gebouwen zal tevens de (oorlogs)geschiedenis te ontdekken zijn. Naar aanleiding van 100 jaar WOI zal er ook met kinderen een "vredesmuur" gebouwd worden, via een vier jaar durend kunstproject.


De volgende oproep voor 'Ondersteuning lokale WO I-projecten' is voor 1 oktober 2015. Het reglement en het aanvraagformulier vind je hier.


Andere nieuwsberichten

Extra helm in Pasewalk (D)
Herdenkingsweekend 'Slag der Zilveren Helmen' (Halen)
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
100 jaar wapenstilstand, 4 jaar herdenking
Wapenstilstand in Limburg in 1918
'Grensgeval' herdenkt treinontploffing in Hamont
Stijn Meuris vertelt kleine verhalen uit de Groote Oorlog
Expo Dit Zien Wij in Diepenbeek
Expo Dit Zien Wij in Lommel
Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van 'Dit Zien Wij'
Expo 'Dit zien wij'
Fotowedstrijd groot succes
Studenten fotografie brengen Limburg in beeld
Studenten creatief aan de slag met (potentieel) Limburgs Erfgoed
Limburg1914-1918: beste erfgoedproject ter wereld
Dit Zien Wij - Fotowedstrijd
Open Monumentendag
Fietsen langs klaprozen en margrieten
3 subsidiedossiers goedgekeurd
'Limburg1914-1918' Best Achievement Award
Opening 'Helmen' in Halen - 15 mei
Limburg 1914-1918 geselecteerd voor Europese prijs!
Oproep nieuwe subsidieaanvragen
5 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd (call oktober 2015)
Oproep subsidies WO I: ook infrastructuurwerken!
Definitieve locatie helmen
DVD 'Kleine verhalen in een Groote Oorlog'
Laatste halte voor succesvolle Limburgse WO I-tentoonstelling
‘Limburg 1914-1918' internationaal bekroond door Europa Nostra
Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg
Workshop Digital Storytelling WO I
Educatief pakket basisonderwijs
Rondreizende rollup tentoonstelling Limburg: reserveer tijdig
Volg dagelijks het verhaal van Mathilde Paukens
Dagboek van Kolonel Marcel Sodermans
Limburgse klokken luiden ter herdenking WO I
17 subsidieaanvragen WO I goedgekeurd
Rol beide Limburgen (BE/NL) in WOI
Promotie van je project?
Opendeur Landcomponent 18 mei 2014
Stijn Meuris brengt performance over WO I in Limburg
Nieuwe publicatie
24 Limburgse oorlogsgedenktekens beschermd als monument
Pijn en heling tijdens WO I
Ook in 2014 ondersteuning voor lokale WO I-projecten!
"Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers"
Oplijsting van alle Belgische WO I slachtoffers
29 projecten WO I goedgekeurd
Een Limburgse blik op het IJzerfront
Online tool voor herinneringseducatie
"De herinnering blijft"
Dilemma 14/18: een leuk inleefspel voor jongeren...
Limburgse verhalen opgenomen in Europeana1914-1918
Gloednieuwe overzichtskaart van de Grote Oorlog
"ORD"-stenen in Moelingen...
Website Belgisch vluchtelingenkamp in Uden (NL)
Goedgekeurde subsidieaanvragen oproep 1 april 2013
Subsidieaanvraag WO I-project: 1 oktober 2013!
Vernieuwde publiekswebsite Erfgoedplus.be gelanceerd
Herbekijk het Limburgs verhaal in Ten Oorlog
Federale website rond WO I in België
Boekreview bronnengids WO I in Limburg
3 juni: Limburgs WO I-verhaal in tv-reeks
Guldenboek der vuurkaart
Collectiedag WO I in Limburg: een eerste verhaal
Collectiedag WO I: een groot succes!
Helpende handen gezocht voor WO I collectiedag
Verslaggeving vanuit Nederlandse hoek over WO I
TV-programma "Ten Oorlog" filmt in Genk
Een fictief soldaat op facebook vertelt over WO I
Collectiedag WO I (Hasselt)
Met een kodak naar het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher.
Oproep verhalen over Belgenkamp in Harderwijk (NL)
Ontmoetingsdag WO I in Limburg: terugblik
Bronnengids Limburg 1914-1918
1 april: deadline subsidieaanvraag WO I-projecten (eerste oproep)
Europeana en de Eerste Wereldoorlog
Subsidiereglement WO I in Limburg