Herdenkingsmonument van Tessenderlo Terug

Het oorlogsmonument van Tessenderlo werd opgericht in 1925 en is van de hand van Jules Jourdain. Het monument eert de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en, met uitstel, de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Het gedenkteken werd ingehuldigd op 27 september 1925 in aanwezigheid van de gouverneur, Graaf de Renesse.

Het monument is samengesteld uit een sokkel en een pijler, met daarop een een verguld bronzen beeld met de voorstelling van de patroonheilige van de parochie, Sint-Maarten die zijn mantel deelt. Op verschillende zijden van het monument zijn inscripties met de namen van slachtoffers aangebracht. Op de achterzijde worden de volgende zinnen vermeld: "Rust zacht gij die gevallen zijt voor land en volk voor eedlen strijd in't schoonste van uw leven. Geen één van ons die ooit vergeet de daad die g'aen den 'Yzer' deedt".

Extra info

Op 4 december 1915 werden ongeveer 100 op de 2600 inwoners van de Sint-Martinusparochie naar Duitsland weggevoerd.

(gegevens Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Contact
Neerstraat
3980 Tessenderlo