Herdenkingsmonument van Kaulille Terug

In het begin van de jaren '20 werd in Kaulille een oorlogsmonument ingehuldigd van de bekende Antwerpse beeldhouwer Alfons Strymans. Het monument is een compromis tussen de inwoners van Kaullille en de directie van de Coopal buskruitfabriek die de oprichting sponsorden. Het monument werd oorspronkelijk getooid door een Heilig-Hartbeeld. Dit beeld bevindt zich momenteel op het kerkhof van Bocholt.

Oorspronkelijk stond het oorlogsgedenkteken tegen de oude parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus. Na de bouw van de nieuwe kerk in 1932 kreeg het zijn huidige plaats aan de noordoostzijde van de kerk, tegen het transept. In 2016 werd het monument gerestaureerd.

Extra info

In Kaulille werden in 1914 tijdens de eerste oorlogsdagen, voor zover geweten, geen huizen vernield of vielen er geen slachtoffers.

Het verslag van pastoor Moonen aan de bisschop van Luik in het voorjaar 1919 geeft een eerste indruk van de toestand van de parochie "Caulille, dekenaat Hamont". Op 7 oktober 1914 overschreden de Duitsers voor de eerste keer het grondgebied van de parochie. De bewoners vluchtten weg, maar het betekende slechts een doortocht van de Duitsers, van Sint-Huibrechts-Lille over Kaulille langs de buskuitfabriek Cooppal naar Lozen.

De Duitsers waren vooral geïnteresseerd in de buskruitfabriek, die ze zelf wilden uitbaten. Maar dit ging niet zo vlot als verwacht. De directiefamilie Belpaire betaalde steungelden aan de werklui die niet voor de bezetter werkten. Deze hulp werd via Nederland, door de elektrische draadversperring langs de grens naar Hamont en verder naar Kaulille gesmokkeld. De beheerraad van Cooppal te Wetteren besliste bovendien een toelage van 50% van het loon toe te kennen aan de gezinnen van de personeelsleden die onder de wapens waren geroepen. Uit frustratie gingen de Duitsers dan maar over tot de opeising en ontmanteling van de fabriek. Na de oorlog werden de kosten van de meegenomen of vernielde installatiesen gebouwen als oorlogsschade op de bezetter verhaald.

(gegevens Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Contact
Kaulillerdorp
3950 Bocholt