Herdenkingsmonument van Genk Terug

In 1927 besliste de gemeenteraad van Genk om een oorlogsmonument op te richten. Beeldhouwer Henri-Joseph Holemans uit Elsene vervaardigde het monument, bestaande uit een Heilig Hart met twee "vredesengelen".

Het Heilig-Hartbeeld was niet evident. De Fransgezinde Nationale Frontstrijdersbond van Genk verwoordde het aldus: "een gedenkteken dat allen die voor hun land
gestreden hebben aanbelangt, zonder onderscheid van godsdienst, taal, partij of sociale rang, moet opgevat ziin om redeliik niemand te krenken".
Het oorlogsgedenkteken werd aan de Hoogstraat opgericht. Het monument werd gemaakt naar de plannen van hoogleraar kanunnik Raymond Lemaire van Leuven, alsook naar ontwerp van Jan Habex. Wat het aandeel van de kanunnik was, is niet duidelijk. ln een persbericht, verschenen enkele weken voor de onthulling van het
gedenkteken, leest men in het Belang van Limburg van 1 september 1929: "Genk zal weerom binnenkort zijn helden van de Grote Oorlog huldigen. Zoals onze Z.E.H.
Deken het verleden zondag aankondigde, zal op zondag 29 september aanstaande, de plechtige onthulling plaatshebben van het gedenkteken dat onze dierbare gesneuvelden ter ere zal opgericht worden".

In 1993 werden de twee geflankerende arduinen gedenkzuilen onthuld met de namen van de Genkse gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. 

Extra info

Op 29 juli 1914 liep er bij de Genkse gendarmerie een telegram binnen dat alle dienstplichtigen van de militieklassen 1910-1912 opvorderde en tot mobilisatie opriep. Toen werden er in Genk 174 soldaten opgeroepen. Op 14 augustus 1914 doorkruisten de zeventien eerste ullanen de gemeente. Op zaterdag 26 september 1914 trokken er opnieuw ullanen Genk binnen en op 1 oktober 1914 werd Genk bezet door Duitse soldaten. Daarbij werden twee huizen in brand gestoken. 

(Gegevens Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Contact
Hoogstraat 2
3600 Genk