Het herdenkingsmonument van Bocholt Terug

In 1919 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot de oprichting van een oorlogsmonument voor haar gesneuvelde zonen. 

Op 26 april 1919 keurde de gemeente Bocholt het lastenboek goed voor het monument van gesneuvelden, opgemaakt door De Cuyper, beeldhouwer te Cornillon (en eveneens vervaardiger van het oorlogsmonument van Bree).  Oorspronkelijk was voorzien dat het gedenkteken zou worden opgericht op de plaats van de gemeentepomp, gelegen op het marktpleintje, maar op 28 mei 1921 stelde de gemeenteraad vast dat er geen betere plaats kon gevonden worden dan op de hoek van het goed "van den Steen", dat eigendom was van het burgerlijk Godshuis van Roermond, gelegen aan de andere kant van de kerk. Op 17 september 1921 werd de aankoop van het stuk grond goedgekeurd. Het monument werd twee jaar na de beslissing ingehuldigd op 25 september 1921.

De soldaat is gekleed in de gevechtsuitrusting van de Eerste Wereldoorlog met laarzen, lange mantel, patroongordel en helm. In de rechterhand houdt hij een geweer, met de linkerarm omknelt hij een vaandel met bronzen speerpunt. Op de voorzijde van het monument staan de namen van de gesneuvelden.

Herdenkingsmonument Bocholt met oplijsting van de gesneuvelden

Door de heraanleg van het kruispunt Kaulillerweg / Dorpsstraat midden jaren 1960 werd het monument verplaatst naar het plein voor de jongensschool, op de hoek met de Heuvelstraat. In 1994 werd ook dit plein heraangelegd en kreeg het gedenkteken nogmaals een nieuwe standplaat voor de jongensschool, maar voor de andere vleugel van de school.

Op 22 januari 1920 had de gemeenteraad bovendien de aanplanting van een "herdenkingsboom" voor de oorlogsslachtoffers goedgekeurd, ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten.

Extra info

Op 8 oktober 1914 vielen 1 700 Duitse soldaten Bocholt binnen, voorzien van machinegeweren en kanonnen. Een twintigtal soldaten van generaal De Schepper lagen in het dorp op dat moment. Bij het horen van de overmacht trokken zij zich op tijd terug naar Hamont of verscholen zich in de bossen van het gehucht Kreyel. Sinds november 1914 was Bocholt, gezien de ligging vlakbij de Nederlandse grens, nooit zonder bezetting. 

Op 29 november 1916 werden "werkloze" inwoners van Bocholt uitgezocht om in Duitsland te gaan werken.

(Gegevens Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Contact
Dorpstraat 2
3950 Bocholt